پاورپوینت آزمون و انتخاب کارکنان

پاورپوینت استراتژیهای بازاریابی در مرحله افول بازار

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری کودکان طلاق 68 صفحه

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش سازگاری کودکان طلاق

فصل دوم پایان نامه سازگاری کودکان طلاق

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری زنان طلاق 65 صفحه

ابعاد و نظریات سازگاری

شاخص های سازگاری و خصوصیات افراد سازگار

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های سازگاری اجتماعی

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش نظریه های سازگاری اجتماعی

فصل دوم پایان نامه نظریه های سازگاری اجتماعی

پیشینه تحقیق و مبانی نظری در مورد نظریه های سازگاری اجتماعی

نظریه های سازگاری اجتماعی 

پاورپوینت بتن، بتن آرمه، بتن سبک و انواع آن در 71 اسلاید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری تحصیلی 42 صفحه

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش سازگاری تحصیلی

پیشینه تحقیق و مبانی نظری در مورد سازگاری تحصیلی

پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه سازگاری تحصیلی

ماهیت سازگاری تحصیلی و بررسی نظریه های آن

نظریه های مربوط به سازگاری و بررسی انواع سازگاری

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی زناشویی 63 صفحه

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش کیفیت زندگی زناشویی

پیشینه تحقیق و مبانی نظری در مورد کیفیت زندگی زناشویی

فصل دوم پایان نامه کیفیت زندگی زناشویی

پاورپوینت ریسک، بازده و مدیریت ریسک

پاورپوینت سیاست سرمایه در گردش

پاورپوینت بررسی سیاست ها، اهداف و راهبردهای کلان توسعه حمل ‌و نقل در ايران

پاورپوینت شاخص های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد در حسابداری

پاورپوینت مراقبت خانواده محور در NICU

پاورپوینت نماهای ساختمانی در 64 اسلاید